Đêm Lao Xao - Tab Guitar

Guitar TAB Đêm Lao Xao - Tường Vân: Hợp âm Đêm Lao Xao:  [Em]Đêm đông lao xao, đêm [Am]đông nhớ ai?  [D]Đêm đông cô đ…

Đêm Lao Xao - Sheet Piano (Nốt và Lời)

Sheet Nhạc Đêm Lao Xao: Hợp âm Đêm Lao Xao:  [Em]Đêm đông lao xao, đêm [Am]đông nhớ ai?  [D]Đêm đông cô đơn vắng [G]a…

Đêm Lao Xao - Cảm Âm Sáo Trúc

Cảm âm Đêm Lao Xao: Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ ai? La la la la, la la sib sol Đêm đông cô đơn vắng ai? Sol sol so…

Sài Gòn Đau Lòng Quá - Sheet Piano Free

Video Sheet Sài Gòn Đau Lòng Quá: Sheet Sài Gòn Đau Lòng quá (Toàn Kỷ niệm chúng ta): Hợp Âm Sài Gòn Đau Lòng Qúa:

Tình Bạn Diệu Kỳ (AMEE) - Cảm Âm Chuẩn - Cảm Âm Sáo Trúc

Cảm âm Tình Bạn Diệu Kỳ: Ta đã ở bên nhau, những năm tháng nhọc nhằn La Si Do2 La La, La Si Do2 Sol Sol You make me f…

MẸ YÊU - Cảm Âm Sáo Trúc - Cảm Âm Chuẩn

Cảm âm Mẹ Yêu:  Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, Mi Mi Mi Mi Mi Rê Mi Đô Mẹ ru con yêu thương con tha thiết. Đô L…

At My Worst (Pink Sweat$) - Guitar TAB, Fingerstyle TAB

Guitar Tab AT MY WORST: Chords At my worst: Can I call you [C]baby? Can you be my [Am]friend?  Can you be my [Dm]love…

TÌNH BẠN DIỆU KỲ - Tab Guitar Solo

Tab Guitar Tình bạn diệu kỳ: Hợp âm Tình bạn diệu kỳ: Amee Ta đã [G]hứa bên nhau,  những năm [D]tháng nhọc nhằn You m…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào