Xây dựng Hợp Âm từ Âm Giai Trưởng - Nhạc lý cho Guitar (Bài 8)

Tính Hợp Âm từ Âm Giai     Khi c hơi âm giai C trưởng, ta hãy xem xét các khả năng hài hòa trong nhóm nốt nhạc này. Sự…

Âm giai Trưởng trên Guitar và cách tính - Nhạc lý cho Guitar (Bài 7)

Âm giai và Tone Giọng      Hầu hết âm nhạc dựa vào tone giọng, một lựa chọn sử dụng bảy nốt nhạc tạo thành một tập hợp…

Cách Sắp xếp các Nốt trên đàn Guitar - Nhạc lý cho Guitar (Bài 6)

Bạn có thể học thuộc vị trí các nốt nhạc trên đàn guitar tại bài viết và video:  Vị trí nốt nhạc trên đàn Guitar Tại sa…

Tone Giọng là gì và cách xác định Tone - Nhạc lý cho Guitar (Bài 5)

Trước khi có thể hiểu bất kỳ điều gì về một bài hát (âm giai hoặc hợp âm) bạn phải biết nốt gốc là gì (hay là kh…

Tìm hểu về Cao độ và Nốt nhạc - Nhạc lý cho Guitar (Bài 4)

Cao độ là gì?      Trong âm nhạc, cao độ là độ cao (độ bỏng) hay thấp (độ trầm) của một nốt nhạc. Để học nhạc, chúng t…

Nhịp (Rhythm) là gì ? - Nhạc lý Cơ Bản cho Guitar (Bài 3)

Nhịp điệu có ứng dụng gì?      Tất cả các bài nhạc đều có một nhịp điệu cụ thể và nhịp điệu này có thể được xác định bằ…

Ký hiệu chữ cái trong Âm Nhạc - Nhạc lý cho Guitar (Bài 2)

Bảng chữ cái trong âm nhạc và 12 nốt nhạc      Chơi nốt trên phím đàn đầu tiên của dây B. Nốt này là C, một sóng dao độ…

Nhạc Lý là gì ? - Nhạc lý cho Guitar (Bài 1)

Tại sao bạn nên học Nhạc lý      Có những nghệ sĩ guitar đẳng cấp thế giới nhưng chỉ biết chút ít về nhạc lý. Những…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào