Hình ảnh có liên quan


Lời bài hát:

Đời sinh viên có cây đàn ghi ta 
Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca 
Có anh bạn xa nhà 
Có cô bạn nhớ cha 
Cất vang cùng lời ca 

Đời sinh viên quý cây đàn ghi ta 
Nhờ ghi ta mới quen nàng mời ca 
Buông tiếng đàn tang tình tang tính 
Hát lên bài nhớ thương 
Thương mến tình đồng hương 

Đời sinh viên sống trong tình bạn thân 
Khi anh thấy buồn tôi nâng phím đàn 
Tính tang tình tình tang 
Cùng dắt nhau qua những ngày gian khó 
Cùng dắt nhau qua quãng đời sinh viên 

Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa 
Khi nghe tiếng đàn ta nhớ năm nào 
Thức suốt đêm dài những ngày thi đến 
Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều 
Giờ nhớ nhau ta ôm đàn ghi ta

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!