Luôn bên em là tôi… lâu nay không chút thay đổi…
La la la sol la … do2 do2 do2 re2 do2 la

Thế nhưng bây giờ em muốn chia tay vì: Tôi vẫn còn trẻ con
La sol fa re fa, la sol fa re sol fa sol fa sol la

Babe! Kajima! Stay here with me! Kajima!
La la la sol la … (mi2)fa2 mi2 la la la sol la

Hụt hẫng…
do2 re2

Gạt nước mắt nhớ ngày buồn nhất…
Re2 mi2 fa2 mi2 do2 do2 re2


Không muốn ai thay mình chăm sóc em những ngày tới!
Sol2 la2 sol2 fa2 re2 Sol2 la2 sol2 fa2 re2 sol2

Thoáng nghĩ đã đau lòng nhưng trách ai đây ngoài tôi…
Sol2 la2 sol2 fa2 re2 Sol2 la2 sol2 fa2 re2 fa2

Em bước đi nhẹ nhàng… (Em đang xa tôi nhẹ nhàng)
Mi2 fa2 mi2 re2 re2

Nhưng trong anh bão tố! (Giấu hết bão tố trong tim)
Re2 re2 re2 mi2 mi2 re2 do2#


(Chorus)
Nghẹn câu: “Em đừng đi nữa…”
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2

Nhưng tại môi mím chặt chẳng thể một lần nói ra…
mi2 re2 mi2 sol2 do2 la do2 la do2 fa2-sol2 fa2

Chẳng ai có thể chỉ một ngày mà tốt hơn
fa2 mi2 fa2 mi2 re2 la sib do2 re2 sol2-la2 sol2

Chẳng lầm lỗi nào chỉ một giây mà xóa mờ
Mi2 re2 mi2 re2 do2 sol la sib do2 fa2-sol2 fa2 re2

Mình không thể lâu dài, chỉ vì tôi ngây ngô!
Re2 mi2 fa2 mi2 re2, do2 re2 fa2 sol2 sol2 fa2 mi2

(Ngốc nghếch nên tình thơ mới chết
Vô vọng trong bóng tối mình tôi)


Thời gian sẽ minh chứng tất cả
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 sol2

Và cũng có thể ngoảnh đi bỏ mặc chúng ta..
mi2 re2 mi2 sol2 do2 la do2 la do2 fa2-sol2 fa2

Ngón tay ấy buông xuôi vì chẳng cần tôi ở bên
fa2 mi2 fa2 mi2 re2 la sib do2 re2 sol2-la2 sol2

Đã từ chối cơ hội để đợi tôi vững vàng
Mi2 re2 mi2 re2 do2 sol la sib do2 fa2-sol2 fa2 re2

Ngồi khóc giữa cơn mưa, mới thấu đâu là.. Chạm Đáy của Nỗi Đau…
Re2 mi2 fa2 mi2 re2, re2 mi2 re2 do2 la re2-mi2 mi2 fa2 mi2 re2

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn