intro:

fa sol la sol la sol fa sol do2, si la fa re do 
mi sol la si la sol fa sol do2, la do2 re2 do2 sol fa fa fa fa mi fa fa mi fa sol la... sol... 
fa fa fa fa mi fa fa do... 
fa fa fa fa mi fa fa mi fa sol la... sol... 
fa fa fa fa mi fa fa do... 
fa...sol...do do2... si la sol... la si la... sol fa mi fa mi re do... 
fa...sol...do do2... si la sol... la si la... sol fa mi fa fa mi fa sol la sol fa... 
fa fa fa fa mi fa fa mi fa sol la sol... fa fa fa fa mi fa fa do... 
fa fa fa fa mi fa fa mi fa sol la sol... fa fa fa fa mi fa fa do... 
fa...sol...do do2... si la sol... la si la... sol fa mi fa mi re do... 
fa...sol...do do2... si la sol... la si la... sol fa mi fa fa mi fa sol la sol fa... 
la2... si2... mi2 mi3... re2 do2# si2... do2# re2 do2#... si2 la2 la2b la2 la2 la2b la2 si2 do2# si2 la2... 
la2... si2... mi2 mi3... re2 do2# si2... do2# re2 do2#... si2 la2 la2b la2 la2 la2b la2 si2 do2# si2 la2...

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn