Bài 4: 5 bài tập bên tay phải:


Bài học này nằm trong khóa học Fingerstyle Nâng cao được chia sẻ bởi Fb.com/GuitarChiase
Tiếp theo: Bài 5: Slap trong fingerstyle và bài tập thực hành

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!