Bài 5: Slap trong fingerstyle và bài tập thực hành
Kết quả hình ảnh cho haketu fingerstyle


Bài học này nằm trong khóa học Fingerstyle Nâng cao được chia sẻ bởi Fb.com/GuitarChiase

Tiếp theo: Bài 6: Harmonic trong guitar fingerstyle
BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!