Khóa học Guitar Solo Căn Bản (Share miễn phí)


Đối tượng mục tiêu
Bất cứ ai yêu thích và muốn tìm hiểu về Guitar nhưng không có thời gian đến trung tâm học Guitar.
Tổng quát
-Khóa học cung cấp kiến thức về nhạc lí cơ bản.
-Bài luyện tập theo 1 hệ thống bài bản từ thấp đến khó. 
-Giới thiệu các chức năng của cây đàn Guitar.
-Hướng dẫn cách gẩy, bấm đúng kỹ thuật.
-Hướng dẫn về nhạc lý cơ bản.


Yêu cầu của khóa học:
-Có kết nối internet ổn định.
-Có đàn Guitar để thực hành theo thầy.
-Có không gian học tập yên tĩnh và phù hợp
-Chăm chỉ ôn luyện để đạt hiệu quả tốt nhất.

Mua Khóa học ủng hộ Tác giả tại đây: KHÓA HỌC GUITAR SOLO NHẠC NHẸ CỰC HAY (guitartnt.vn)


Download Khóa học: tại đây
Hoặc bạn có thể học Online không cần tải về trên GuitarShare:
Phần 2: Các kĩ thuật chơi đàn guitar
Bài 4: Hướng dẫn kĩ thuật và thực hành động tác gảy 
Bài 5: Hướng dẫn kĩ thuật và thực hành động tác bấm - Kết  
Bài 6: Bài tập 18 note cơ bản thế tay I đàn Guitar (Phần 1) 
Bài 7: Bài tập 18 note cơ bản thế tay I đàn Guitar (Phần 2) 
Bài 8: Bài tập 18 note cơ bản thế tay I đàn Guitar (Phần 3) 
Bài 9: Phân tích giai điệu đơn, hướng dẫn đập nhịp và thực hành các nốt Trắng, Tròn, Đen (Phần 1) 
Bài 10: Phân tích giai điệu đơn, hướng dẫn đập nhịp và thực hành các nốt Trắng, Tròn, Đen (Phần 2) 
Bài 11: Phân tích giai điệu đơn, hướng dẫn đập nhịp và thực hành các nốt Trắng, Tròn, Đen (Phần 3) 
Bài 12: Phân tích giai điệu đơn, hướng dẫn đập nhịp và thực hành các nốt Trắng, Tròn, Đen (Phần 4) 
Bài 13: Thực hành giai điệu đơn và hình nốt đơn (Phần 1) 
Bài 14: Thực hành giai điệu đơn và hình nốt đơn (Phần 2) 
Bài 15: Thực hành giai điệu đơn và hình nốt đơn (Phần 3) 
Bài 16: Thực hành bản nhạc nhiều bè và chùm nốt (Phần 1) 
Bài 17: Thực hành bản nhạc nhiều bè và chùm nốt (Phần 2) 
Bài 18: Dấu chấm dôi - Thực hành bài tập: Chúc bé ngủ ngon (Phần 1) 
Bài 19: Gảy đàn ngón - Thực hành bài tập: Chúc bé ngủ ngon (Phần 2) 
Phần 3: Các bài nhạc thực hành
Bài 20: Tiểu phẩm : Trích đoạn Symphony No9 (Phần 1) 
Bài 19: Gảy đàn ngón - Thực hành bài tập: Chúc bé ngủ ngon (Phần 2) 
Bài 20: Tiểu phẩm : Trích đoạn Symphony No9 (Phần 1) 
Bài 21: Tiểu phẩm : Trích đoạn Symphony No9 (Phần 2) 
Bài 22: Tiểu phẩm : Trích đoạn Symphony No9 (Phần 3) 
Bài 23: Bài luyện tập ngón cái và sức bền : Tiểu phẩm Fantasia Imoromptu - Chopin (Phần 1) 
Bài 24: Bài luyện tập ngón cái và sức bền : Tiểu phẩm Fantasia Imoromptu - Chopin (Phần 2) 
Bài 25: Bài luyện tập ngón cái và sức bền : Tiểu phẩm Fantasia Imoromptu - Chopin (Phần 3) 
Bài 26: Bài luyện tập ngón cái và sức bền : Tiểu phẩm Fantasia Imoromptu - Chopin (Phần 4) 
Bài 27: Thực hành nhịp 6/8 : Tiểu phẩm Contradanza - Fernando (Phần 1) 
Bài 28: Thực hành nhịp 6/8 : Tiểu phẩm Contradanza - Fernando (Phần 2) 
Bài 29: Thực hành nhịp 6/8 : Tiểu phẩm Contradanza - Fernando (Phần 3) 
Bài 30: Bài tập hình trường độ note móc kép : Tiểu phẩm Ban mai ven rừng - Châu Đăng Khoa (Phần 1) 
Bài 31: Bài tập hình trường độ note móc kép : Tiểu phẩm Ban mai ven rừng - Châu Đăng Khoa (Phần 2) 
Bài 32: Bài tập hình trường độ note móc kép : Tiểu phẩm Ban mai ven rừng - Châu Đăng Khoa (Phần 3) 
Bài 33: Bài tập kết hợp các hình note - Andantino - Mauro Giuliani (Phần 1) 
Bài 34: Bài tập kết hợp các hình note - Andantino - Mauro Giuliani (Phần 2) 
Bài 35: Bài tập kết hợp các hình note - Andantino - Mauro Giuliani (Phần 3) 
Bài 36: Luyện tập: Thế tay II đàn Guitar và hướng dẫn các nốt trên cần đàn (Phần 1) 
Bài 37: Luyện tập: Thế tay II đàn Guitar và hướng dẫn các nốt trên cần đàn (Phần 2) 
Bài 38: Luyện tập: Thế tay II đàn Guitar và hướng dẫn các nốt trên cần đàn (Phần 3) 
Bài 39: Tác phẩm Natalia - Moustaki (Phần 1) 
Bài 40: Tác phẩm Natalia - Moustaki (Phần 2) 
Bài 41: Tác phẩm Romance de a More - Biên soạn Gome (Phần 1) 
Bài 42: Tác phẩm Romance de a More - Biên soạn Gome (Phần 2) 
Bài 43: Tác phẩm Romance de a More - Biên soạn Gome (Phần 3) 
Phần 4: Tổng kết

Ratings:

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!