Bài 16: Áp dụng âm giai Em với “13 jours en France” (Boston)


Video này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.site/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!