Bài 19: “Stepping on the rainy street” trên C (Boston)


Video này nằm trong khóa học Guitar Fingerstyle Cơ bản của Haketu (Share miễn phí) : https://www.guitarshare.site/2019/04/khoa-hoc-guitar-fingerstyle-co-ban.html

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!