Bài 4: Xác định hợp âm chủ cho bài hát thế nào?

Tài liệu khóa học: https://files.pw/f8lzgdwlp1m3
Bài học Tiếp theo:  Bài 5: Xác định hòa thanh cho bài hát thế nào?
Bài học này nằm trong khóa học Đệm hát Nâng cao, Bạn có thể tham khảo thêm các khóa học khác:

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn