Cảm âm Tây Du ký:

 Fa re la sol la-fa
Mi re mi sol la fa re
La re2 la re2 do2 si la
Fa sol la si la sol

Re la sol la re fa
La fa la-sol re fa sol la
La re2 la re2 do2 si la
Si-sol si-la sol fa sol
La-mi sol-mi re do re

La do2 la do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2
Fa2 fa2 mi2 re2 mi2-re2-do2, re2 la
Fa2 fa2 mi2 re2 do2, do2-re2 do2 la

Re fa la fa-sol la sol Sol mi sol mi re do re
Re fa la fa-sol la sol
La do2 la fa2 fa2-re2-mi2 re2 do2 re2

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!