Âm Giai Trưởng là gì?

   Nhìn vào hình trên, ta thấy âm giai này là âm giai Đô trưởng (C). Quy tắc tạo nên âm giai này là:
Chủ âm + 1 + 1 + ½ + 1 + 1 + 1 + ½ cung
   Âm giai Đô trưởng bắt đầu bằng chủ âm C. Theo quy tắc hình thành âm giai Đô trưởng trên thì có thể xác định được 8 nốt trong âm giai là: C D E F G A B C.
   Tiếp theo, áp dụng theo quy tắc 1, 4, 5 để xác định bộ hợp âm trong âm giai này. Có nghĩa là âm thứ nhất, thứ 4 và thứ 5 là hợp âm trưởng. Các hợp âm 2, 3, 6 là hợp âm thứ. Hợp âm thứ 7 là hợp âm dim (rất ít được sử dụng).
Như vậy, bộ hợp âm của âm giai Đô trưởng ở ví dụ trên là: C Dm Em F G Am B C.

Để tìm hiểu rõ hơn về âm giai, mời bạn tham khảo Âm Giai trưởng và Âm Giai Thứ - Cách Chạy Âm Giai Guitar

Tổng hợp tất cả vị trí của các âm giai trưởng:BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!