Âm Giai và Áp Dụng Vào SOLO - Haketu


Âm giai rất quan trọng. Ở guitar, âm giai khó hơn vì các bạn cần phải nhớ thế tay và dạng hình của âm giai.

Không có nhận xét nào