Cách cầm phím đàn và bấm dây chuẩn

Bài 2: Cách cầm phím đàn và bấm dây chuẩn - giới thiệu cách tay phải cầm phím đàn, tay trái bấm dây đàn sao cho đúng nhất


Bài học Tiếp Theo: 
Không có nhận xét nào