Khóa học Guitar Đệm Hát (Level 1) - Hoàng Guitar

   Đây là một khóa học gồm những bài học về đệm hát Guitar, có cả những kiến thức nhạc lý đơn giản dễ hiểu cùng những bài thực hành, giúp bạn dễ dành nắm được các kiến thức nhạc lý và kỹ năng đủ để đệm hát căn bản. Dưới đây là những bài học thuộc Level 1Bài 1: Trưởng, thứ, 7:

Bài 2: Hợp âm Đô

Bài 3: C và nhịp 4/4

Bài 4: Frere Jacques

Bài 5: C và G7

Bài 6: Áp dụng vào đệm 1

Bài 7: Áp dụng vào đệm 2

Bài 8: Hợp âm Am và E7

Bài 9: Hợp âm A7

Bài 10: Áp dụng vào đệm 3

Bài 11: Áp dụng vào đệm 4

Bài 12: Hợp âm G và nhịp 3/4

Bài 13: Áp dụng 5

Bài 14: Áp dụng 6

Bài 15: Pattern 1&2

Bài 16: Pattern #3

Bài 17: Pattern #4

Bài 18: Những hợp âm E,A,D

Bài 19: Hợp âm mở

Bài 20: Bar chordsKhông có nhận xét nào