Fretboard Train - Bài tập Luyện Nhớ Nốt trên đàn Guitar

   GuitarShare giới thiệu đến các bạn 1 bài kiểm tra và luyện tập về các Nốt trên Đàn Guitar, giúp các bạn ghi nhớ nhanh hơn các Nốt.
(Lưu ý: Nếu bạn dùng điện thoại hay hiển thị bị lỗi, không đầy đủ thì bạn truy cập vào trang sau: https://fretboardtrain.guitarshare.site/)

Không có nhận xét nào