Vui lòng cho phép bật Micro, để thiết bị ghi hoặc đàn ở gần nhau và bắt đầu điều chỉnh.

Bài viết liên quan

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn