Phần 2 - Tập nhịp 3/4 và ứng dụng Con kênh xanh xanh:


Phần 3 - Cách tập giữ nhịp 2/4 và 4/4:


Bài 4: CÁCH CHƠI TAY PHẢI CHUẨN VÀ 1 ÍT NHẠC LÝ CƠ BẢN
Link khóa học Full: https://www.guitarshare.site/2020/08/khoa-hoc-guitar-em-hat-cho-nguoi-moi.html

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!