Hợp âm trên Guitar

- -

e
X
B
X
G
X
D
X
A
X
E
X
1 2 3 4 5 6 7 8
C C# Cm Cm#

D D# Dm Dm#

E Em

F F# Fm Fm#

G G# Gm Gm#

A A# Am Am#

B Bm

Ratings:

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!