SLOW SURF 4/4 - HƯỚNG DẪN BALLAD RẢIBài 12: SLOW SURF 4/4 - HƯỚNG DẪN BALLAD RẢI
Link khóa học Full: https://www.guitarshare.site/2020/08/khoa-hoc-guitar-em-hat-cho-nguoi-moi.html

Ratings:

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!