Cảm âm Túy Hồng Nhan Tiêu:

Đô la la Đô si son la

la Đô Đô la la Mi Rê

Đô si mi

Đô si son mi rê son mi

la mi rê son mi re mi

la Mi Mi

Rê Đô si son mi la

si son son rê mi son mi

la Mi Rê Son Mi Rê Đô la

si son son mi la son la

Mi Rê Đô la son la mi

Đô la si son la Mi Rê

Đô si la son son mi la

la Mi Rê Đô si son son la

BÌNH LUẬN - ĐẶT CÂU HỎI

Mới hơn Cũ hơn
Nhận tài liệu và Khóa học Guitar miễn phí!