Hiển thị các bài đăng có nhãn âm giai

Hướng Dẫn Chơi Tất cả Âm Giai Trưởng và Âm Giai Thứ (Kèm Guitar TAB)

Ở bài viết này GuitarShare sẽ chia sẻ với các bạn tất cả vị trí của âm giai trưởng và âm giai thứ, đồng thời sẽ kèm…

Âm Giai là gì ? Vị trí Âm giai trưởng và âm giai thứ | Nhạc Lý Căn Bản #2

Quãng là gì Quãng trên đàn guitar Âm giai trư…

Âm Giai và Áp Dụng Vào SOLO - Haketu

Âm giai rất quan trọng. Ở guitar, âm giai khó hơn vì các bạn cần phải nhớ thế tay và dạng hình của âm giai.

Tất cả vị trí của Âm Giai Trưởng (All THE MAJOR SCALE)

Âm Giai Trưởng là gì?    Nhìn vào hình trên, ta thấy âm giai này là âm giai Đô trưởng (C). Quy tắc tạo nên âm giai…

Âm Giai trưởng và Âm Giai Thứ - Cách Chạy Âm Giai Guitar

Mục lục bài viết: Học âm giai để làm gì ? Chạy âm giai là gì Cấu tạo Âm Giai trưởng Cấu tạo Âm Giai thứ Những lư…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào