Hiển thị các bài đăng có nhãn đồng thoại

Đồng thoại (Tong hua) - Cảm âm Chuẩn, Cảm âm sáo trúc

Cảm âm Đồng Thoại (Tong Hua): Nhìn sao trời xa vời, lòng anh thầm mơ về, thời gian ngày xưa lúc có em trong đời.

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào