Hiển thị các bài đăng có nhãn điệu trong ukulele

Điệu Bolero trong đệm hát Ukulele - Tự học Ukulele

Điệu Bolero: Nhịp 4/4, (hoặc 2/2)thường được sử dụng trong các bài hát nhạc vàng, cách đánh như sau:

Điệu Rumba trong đệm hát Ukulele - Tự học Ukulele

Điệu Rumba:  Nhịp 4/4, cũng mang tiết tấu sôi động như chachacha, cách đánh:

Điệu Chachacha trong đệm hát Ukulele - Tự học Ukulele

Điệu Chachacha:    Nhịp 4/4, Điệu này có nhiều cách đánh rất hay, như sau:

Điệu Rap Soul trong đệm hát Ukulele - Tự học Ukulele

Điệu Rap Soul :    Thuộc nhịp 4/4, tiết tấu khá nhanh, dùng cho các bài hát rap, hip hop, sôi động. Cách đánh:

Điệu Fox, Pasodope trong đệm hát Ukulele - Tự học Ukulele

Điệu Fox, Pasodope: Nhịp 2/4 Cách đánh như điệu slow nhưng không nghỉ mà đánh liền tay. Gồm có 2 phách xuống ( chú …

Điệu Slow-Rock trong đệm hát Ukulele - Tự học Ukulele

Điệu Slow-Rock   Đây là 1 điệu khá đặc biệt vì thuộc nhịp 6/8, đây là 1 nhịp kép, có 2 phách mạnh, có thể tách ra th…

Điệu Disco-Bebop trong đệm hát Ukulele - Tự học Ukulele

Điệu Disco-Bebop: Nhịp 2/4, đây là 1 điệu rất hay, mang tính chất vui tươi rất phù hợp với ukulele. Ở điệu này ta c…

Điệu Ballad trong Đệm hát Ukulele - Tự học Ukulele

Điệu Ballad:    Nhịp 4/4, đây là 1 điệu rất phổ biến và được sử dụng nhiều, tuy nhiên khá khó với người mới học, cầ…

Điệu Valse-Boston trong đệm hát Ukulele - Tự học Ukulele

Điệu Valse-Boston:   Nhịp 3/4 bao gồm 3 phách chính, 1 phách mạnh và 2 phách nhẹ. Sơ đồ

Điệu Slow trong đệm hát Ukulele - Tự Học Ukulele

Điệu Slow:    Nhịp 2/4, gồm 2 phách chính, Sơ đồ bên dưới (phách có gạch chân là phách chính cần đánh rõ tiếng, to hơ…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào