Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Dũng

TOP 10 Bài Hát HOT Nhất 2020 (kèm TAB)

Năm 2020 là một năm đầy biến động của âm nhạc Việt Nam với rất nhiều những tác phẩm xuất sắc được ra mắt. Bài viết n…

Chờ Anh Nhé (Hoàng Dũng) - Cảm âm Chuẩn - Cảm âm Sáo Trúc, Harmonica, Kalimba (TONE Đô)

Cảm âm Chờ anh nhé:

Nàng Thơ (Hoàng Dũng) - Cảm Âm Chuẩn - Cảm âm Sáo Trúc, Kalimba, Harmonica

Cảm âm Nàng Thơ - Hoàng Dũng (TONE Đô):

Nàng Thơ (Hoàng Dũng) - Sheet (Nốt nhạc) + Hợp Âm (Tone C)

MV Nàng Thơ (Tone C) Sheet Nhạc Nàng Thơ Tone C: Hợp âm Nàng Thơ:

Nàng Thơ (Hoàng Dũng) - Tab Guitar Solo

Nàng Thơ Guitar TAB: Download TAB PDF Hợp âm:

Nép vào anh và nghe anh hát (Hoàng Dũng) - HƯỚNG DẪN GUITAR, INTRO, LEAD, TAB INTRO

Hướng Dẫn Guitar (Đệm hát + tab): Hợp âm:

Đôi lời (Hoàng Dũng) - HƯỚNG DẪN GUITAR, TAB, INTRO

Hợp âm:

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào