Hiển thị các bài đăng có nhãn cấu tạo hợp âm

Hợp âm Song Song là gì ? Áp dụng vào đệm hát

Như bạn đã biết, các hợp âm song song với nhau sẽ có cùng một bộ hợp âm. Nhưng nếu để ý, bạn cũng sẽ thấy mỗi bộ giọng…

Hợp âm 7 là gì ? Cách Chơi Hợp Âm 7 trong Guitar Đệm hát

Ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hợp âm 7 và hiệu quả của nó trong đệm hát. Điều quan trọng là các bạn ph…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào