Hiển thị các bài đăng có nhãn guitar fingerstyle

Khi nào thì có thể bắt đầu học Fingerstyle ? Chuẩn bị gì trước khi tập Fingerstyle ?

Fingerstyle là những kỹ thuật chơi không đơn thuần tay trái bấm dây và tay phải rãi dây, mà nó còn vượt qua những kh…

Khóa học Fingerstyle Dành cho Người Mới Bắt đầu - Haketu (Chia Sẻ Miễn Phí)

Giới  thiệu khóa học “ Guitar fingerstyle cơ bản cho người chưa biết gì cùng Hà Kế Tú ”: Khóa học Gồm 10 bài tương ứ…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào