Hiển thị các bài đăng có nhãn khóa học đệm hát

Đệm Hát Guitar Cơ Bản cùng Haketu (Khóa học Miễn Phí)

Guitar đệm hát đang là một phương thức chơi đàn thông dụng hiện nay, kết hợp song song giữa việc chơi đàn và hát.  …

Khóa học Guitar Đệm Hát (Level 2) - Hoàng Guitar

Đây là một khóa học gồm những bài học về đệm hát Guitar, có cả những kiến thức nhạc lý đơn giản dễ hiểu cùng những b…

Khóa học Guitar Đệm Hát (Level 1) - Hoàng Guitar

Đây là một khóa học gồm những bài học về đệm hát Guitar, có cả những kiến thức nhạc lý đơn giản dễ hiểu cùng những …

Khóa Học Guitar Đệm Hát Nâng Cao Cùng Haketu (Share Miễn Phí)

Thực tế cho thấy những người có khả năng chơi một loại nhạc cụ nào đó thì luôn biết cách làm mình nổi bật giữa đá…

Guitar đệm hát 30 ngày cùng Hiển Râu - (Chia sẻ miễn phí)

Khóa học "Guitar 30 ngày cùng Hiển Râu" bao gồm những kiến thức cơ bản quan trọng, ngắn g…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào