Hiển thị các bài đăng có nhãn khóa học hiển râu

Bài 6: Cách đọc tọa độ hợp âm và tiết tấu điệu, các từ ngữ chuyên môn trong guitar

Bài học thuộc  Guitar đệm hát 30 ngày cùng Hiển Râu Khóa học Guitar Video Miễn phí trên trang: Guitar đệ…

Bài 4: Các phụ kiện đi kèm với Guitar, Nên chơi bằng móng ( Pick ) hay bằng tay

Bài học thuộc  Guitar đệm hát 30 ngày cùng Hiển Râu Khóa học Guitar Video Miễn phí trên trang: Guitar đệ…

Bài 3: Làm thế nào để mua đàn Guitar tốt

Bài học thuộc  Guitar đệm hát 30 ngày cùng Hiển Râu Khóa học Guitar Video Miễn phí trên trang: Guitar đệm…

Bài 2: Guitar đệm hát là gì - Làm quen với nhịp phách

Bài 2: Guitar đệm hát là gì - Làm quen với nhịp phách Bài học thuộc  Guitar đệm hát 30 ngày cùng Hiển Râu Kh…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào