Hiển thị các bài đăng có nhãn kiến thức

Hướng Dẫn Chơi Tất cả Âm Giai Trưởng và Âm Giai Thứ (Kèm Guitar TAB)

Ở bài viết này GuitarShare sẽ chia sẻ với các bạn tất cả vị trí của âm giai trưởng và âm giai thứ, đồng thời sẽ kèm…

So Sánh Trưởng và Thứ - Tại Sao Giọng Trưởng vui và Giọng Thứ Buồn

Chúng ta thường nghe trưởng và thứ (hợp âm trưởng, hợp âm thứ), và ở bài học Vòng Tròn Bậc 5 chúng ta cũng tìm ra đ…

Công Thức tính Mọi HỢP ÂM Phổ Biến (ALL Chord Formula)

Giới thiệu Chắc chắn rằng bạn đã nghe qua những hợp âm như Csus2, Dsus4, Gmaj7, v.v. …

Vòng Tròn Bậc 5 (Circle of fifths) - Tìm hiểu chi tiết và ứng dụng | Nhạc lý Guitar Căn bản #6

Giới thiệu chung Vòng tròn bậc 5 là gì? Vòng tr…

Tìm hiểu về Dấu hóa và Dấu hóa tương đương | Nhạc lý Guitar Căn Bản #5

1. Giới thiệu chung 2. Dấu hóa là gì 3. Dấu hóa tươn…

Ngũ Cung - Hiểu rõ về Âm Giai Ngũ Cung (Pentatonic Scale) | Nhạc lý Guitar Căn Bản #4

Giới thiệu chung Âm giai ngũ cung Công thức của…

4 Lý Do Người chơi Guitar phải học Nhạc Lý

1. Nhạc lý giúp bạn luyện cảm âm 2. Nhạc lý giúp tăng khả…

Tất tần tật về NHẠC LÝ CƠ BẢN

Học nhạc lý là một phần thiết yếu trong quá trình học âm nhạc của bạn…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào