Hiển thị các bài đăng có nhãn luyện ngón

Luyện Ngón Guitar Trong 20 Ngày - Tiến Bộ Bất Ngờ với 5 phút mỗi ngày

Giới Thiệu Đa phần những bạn tự học Guitar đều gặp khó khăn trong việc bấm các hợ…

LUYỆN NGÓN CƠ BẢN - BÀI HỌC RẤT QUAN TRỌNG

Phần 2: Giáo trình luyện ngón trong 365 ngày từ cơ bản đến nâng cao:  https://www.guitarshare.site/2019/05/luye…

Giáo trình luyện ngón Guitar (Từ Cơ bản đến Nâng cao)

Luyện ngón rất rất quan trọng và không thể thiếu đối với những bạn tập Guitar vì nó sẽ giúp cải thiện đáng kể trình…

Giáo trình Luyện Ngón Guitar Từ Cơ bản đến Nâng Cao | Luyện ngón trong 365 ngày

Luyện ngón rất rất quan trọng và không thể thiếu đối với những bạn tập Guitar vì nó sẽ giúp cải thiện đáng kể trình…

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 52 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 52: Chúc mừng bạn đã hoàn thành chuỗi bài viết luyện ngón trong 3…

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 51 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 51:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 50 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 50:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 49 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 49:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 48 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 48:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 47 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 47:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 46 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 46:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 45 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 45:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 44 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 44:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 43 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 43:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 42 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 42:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 41 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 41:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 40 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 40:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 39 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 39:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 38 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 38:

Bài tập Luyện Ngón Guitar - Tuần 37 (Guitar Aerobic) | Luyện ngón trong 365 ngày

Tab Bài tập tuần 37:

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào